Police
ObecPolice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Výkaz FIN za rok 2004

Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 1

IČO: 00635880

Ministerstvo financí ®““““““““““““““““““““““““‰

schváleno č.j. 111/138 224/2002 ƒ F i n 2 - 12 M ƒ

‹““““““““““““““““““““““““¬

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********

sestavený k 13/2004

(v Kč)

®“““““““‘“““““““‘““““““““““““‰

ƒ Rok ƒ Měsíc ƒ I Č O ƒ Název nadřízeného orgánu:

ƒ 2004 ƒ 13 ƒ 00635880 ƒ ......................................................

‹““““““““““““““““““““““““““¬

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Police

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %

OdPa Pol Popis po změnách počátku roku

a b 1 2 3

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 290.000,00 290.000,00 306.624,00 105,73 105,73

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 95.000,00 95.000,00 135.222,00 142,34 142,34

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 291.000,00 291.000,00 329.155,00 113,11 113,11

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 485.000,00 485.000,00 495.884,00 102,24 102,24

0000 1341 Poplatek ze psů 6.000,00 6.000,00 5.350,00 89,17 89,17

0000 1511 Daň z nemovitostí 360.000,00 360.000,00 313.433,00 87,06 87,06

0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s 42.500,00 42.500,00 ******* 100,00

0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá 400.000,00 497.781,00 479.781,00 119,95 96,38

0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 170.000,00 170.000,00 ******* 100,00

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 36.710,00 ******* *******

0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 32.488,00 ******* *******

0000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státn 389.000,00 389.000,00 ******* 100,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 0000 Bez ODPA 1.930.000,00 2.629.281,00 2.739.147,00 141,92 104,18

1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13.241,00 ******* *******

1019 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 15.000,00 13.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 15.000,00 13.000,00 13.241,00 88,27 101,85

1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 116.000,00 116.630,00 233,26 100,54

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 1031 Pěstební činnost 50.000,00 116.000,00 116.630,00 233,26 100,54

2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75.000,00 50.000,00 37.850,50 50,47 75,70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 2310 Pitná voda 75.000,00 50.000,00 37.850,50 50,47 75,70

3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 5.000,00 16.000,00 14.076,50 281,53 87,98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3319 Ostatní záležitosti kultury 5.000,00 16.000,00 14.076,50 281,53 87,98

3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 20.000,00 20.000,00 20.700,00 103,50 103,50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3612 Bytové hospodářství 20.000,00 20.000,00 20.700,00 103,50 103,50


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 2

IČO: 00635880

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 3.700,00 74,00 74,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3632 Pohřebnictví 5.000,00 5.000,00 3.700,00 74,00 74,00

3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 535.000,00 585.000,00 584.750,00 109,30 99,96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 535.000,00 585.000,00 584.750,00 109,30 99,96

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80.000,00 80.000,00 75.500,00 94,38 94,38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 80.000,00 80.000,00 75.500,00 94,38 94,38

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 5.000,00 4.349,50 43,50 86,99

6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 2.000,00 2.000,00 100,00 5,00 5,00

6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 1.000,00 1.000,00 4.160,00 416,00 416,00

6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 23.000,00 13.000,00 13.000,00 56,52 100,00

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6171 Činnost místní správy 56.000,00 21.000,00 21.609,50 38,59 102,90

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 33.000,00 18.000,00 17.343,35 52,56 96,35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 33.000,00 18.000,00 17.343,35 52,56 96,35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

** 2.804.000,00 3.553.281,00 3.644.547,85 129,98 102,57


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 3

IČO: 00635880

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %

OdPa Pol Popis po změnách počátku roku

a b 1 2 3

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 33.000,00 32.902,00 109,67 99,70

1031 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 3.000,00 3.278,00 16,39 109,27

1031 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.132,40 ******* 102,65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 1031 Pěstební činnost 50.000,00 41.000,00 41.312,40 82,62 100,76

2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00

2212 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 4.000,00 4.200,00 52,50 105,00

2212 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 2212 Silnice 13.000,00 4.000,00 4.200,00 32,31 105,00

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 41.000,00 41.000,00 41.160,00 100,39 100,39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 41.000,00 41.000,00 41.160,00 100,39 100,39

2310 5151 Studená voda 64.000,00 27.000,00 27.034,80 42,24 100,13

2310 5171 Opravy a udržování 10.000,00

2310 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn 11.000,00 11.000,00 11.310,00 102,82 102,82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 2310 Pitná voda 85.000,00 38.000,00 38.344,80 45,11 100,91

2321 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.000,00 2.719,00 90,63 90,63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 3.000,00 3.000,00 2.719,00 90,63 90,63

2334 5139 Nákup materiálu j.n.

2334 5171 Opravy a udržování

2334 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 489.000,00 489.000,00 489,00 100,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 2334 Revitalizace říčních systémů 100.000,00 489.000,00 489.000,00 489,00 100,00

3111 5154 Elektrická energie

3111 5171 Opravy a udržování 5.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3111 Předškolní zařízení 5.000,00

3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 74.000,00 74.000,00 75.041,50 101,41 101,41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3113 Základní školy 74.000,00 74.000,00 75.041,50 101,41 101,41

3314 5321 Neinvestiční dotace obcím 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3314 Činnosti knihovnické 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 26.000,00 25.000,00 24.830,00 95,50 99,32

3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00

3319 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 34.000,00 33.925,13 169,63 99,78

3319 5153 Plyn 12.000,00 1.000,00 1.060,00 8,83 106,00

3319 5154 Elektrická energie 9.000,00 21.000,00 21.722,50 241,36 103,44

3319 5155 Pevná paliva 5.000,00

3319 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 22.000,00 21.255,40 70,85 96,62


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 4

IČO: 00635880

3319 5171 Opravy a udržování 30.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3319 Ostatní záležitosti kultury 137.000,00 103.000,00 102.793,03 75,03 99,80

3326 5171 Opravy a udržování 20.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 20.000,00

3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 420,00 ******* 42,00

3399 5139 Nákup materiálu j.n. 11.000,00 3.000,00 3.495,00 31,77 116,50

3399 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00

3399 5194 Věcné dary 4.000,00 9.000,00 8.819,00 220,48 97,99

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 25.000,00 13.000,00 12.734,00 50,94 97,95

3419 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 2.000,00 1.170,00 11,70 58,50

3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 30.000,00

3419 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 23.000,00- 7.332,00 36,66 31,88-

3419 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70.000,00 9.000,00 8.502,00 12,15 94,47

3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.000,00

3612 5154 Elektrická energie

3612 5171 Opravy a udržování 8.000,00 7.000,00 7.204,90 90,06 102,93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3612 Bytové hospodářství 15.000,00 7.000,00 7.204,90 48,03 102,93

3631 5154 Elektrická energie 30.000,00 27.000,00 26.529,00 88,43 98,26

3631 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00

3631 5171 Opravy a udržování 12.000,00 15.000,00 16.237,00 135,31 108,25

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3631 Veřejné osvětlení 45.000,00 42.000,00 42.766,00 95,04 101,82

3632 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 4.000,00 3.452,50 86,31 86,31

3632 5151 Studená voda 1.000,00

3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00-

3632 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 4.540,00 90,80 90,80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3632 Pohřebnictví 10.000,00 8.000,00 7.992,50 79,93 99,91

3633 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn 15.000,00 26.000,00 26.684,00 177,89 102,63

3633 6349 Ostatní invest. dotaec veř.rozpočtům územn 585.000,00 585.000,00 581.417,00 99,39 99,39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 600.000,00 611.000,00 608.101,00 101,35 99,53

3721 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10.000,00

3722 5169 Nákup ostatních služeb 65.000,00 54.000,00 67.240,00 103,45 124,52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 65.000,00 54.000,00 67.240,00 103,45 124,52

3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400.000,00 494.000,00 494.772,00 123,69 100,16

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 4.000,00 3.414,00 34,14 85,35

3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 108.000,00 128.000,00 128.641,00 119,11 100,50

3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35.000,00 45.781,00 44.527,00 127,22 97,26

3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 23.000,00 23.521,50 235,22 102,27


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 5

IČO: 00635880

3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 12.000,00 11.947,00 238,94 99,56

3745 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 7.991,00 ******* 114,16

3745 5171 Opravy a udržování 5.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 573.000,00 713.781,00 714.813,50 124,75 100,14

5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00

5512 5154 Elektrická energie

5512 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 5512 Požární ochrana “ dobrovolná část 2.000,00

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 200.000,00 178.000,00 177.785,00 88,89 99,88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6112 Zastupitelstva obcí 200.000,00 178.000,00 177.785,00 88,89 99,88

6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800,00 800,00 ******* 100,00

6115 5019 Ostatní platy 1.422,00 1.422,00 ******* 100,00

6115 5021 Ostatní osobní výdaje 7.691,00 7.691,00 ******* 100,00

6115 5139 Nákup materiálu j.n. 8.928,50 8.928,50 ******* 100,00

6115 5169 Nákup ostatních služeb 3.563,50 3.563,00 ******* 99,99

6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 266,00 266,00 ******* 100,00

6115 5175 Pohoštění 696,00 696,00 ******* 100,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 23.367,00 23.366,50 ******* 100,00

6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2.089,00 2.089,00 ******* 100,00

6117 5019 Ostatní platy 2.054,00 2.054,00 ******* 100,00

6117 5021 Ostatní osobní výdaje 8.168,00 8.168,00 ******* 100,00

6117 5139 Nákup materiálu j.n. 9.649,50 9.649,50 ******* 100,00

6117 5161 Služby pošt 11.890,00 395,00 ******* 3,32

6117 5169 Nákup ostatních služeb 11.495,50 ******* *******

6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 823,00 823,00 ******* 100,00

6117 5175 Pohoštění 928,50 928,00 ******* 99,95

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6117 Volby do Evropského parlamentu 35.602,00 35.602,00 ******* 100,00

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 211.000,00 188.000,00 188.426,00 89,30 100,23

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 11.000,00 11.775,00 235,50 107,05

6171 5022 Platy představitelů státní moci a některýc

6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 48.000,00 51.000,00 51.004,00 106,26 100,01

6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 19.000,00 18.000,00 17.900,00 94,21 99,44

6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 4.000,00 2.000,00 1.939,00 48,48 96,95

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14.000,00 22.000,00 22.755,00 162,54 103,43

6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 110.000,00 110.488,62 220,98 100,44

6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 198.000,00 198.702,61 993,51 100,35

6171 5154 Elektrická energie 8.000,00 13.000,00 12.940,50 161,76 99,54

6171 5155 Pevná paliva 10.000,00 14.000,00 13.767,00 137,67 98,34

6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00

6171 5161 Služby pošt 5.000,00 12.000,00 12.164,00 243,28 101,37

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50.000,00 65.000,00 64.151,00 128,30 98,69

6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15.000,00 14.050,00 ******* 93,67

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,00 1.000,00 790,00 39,50 79,00

6171 5168 Služby zpracování dat 20.000,00 32.000,00 31.795,32 158,98 99,36

6171 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 279.000,00 279.390,60 558,78 100,14

6171 5171 Opravy a udržování 2.000,00 1.355,00 ******* 67,75

6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15.000,00 29.000,00 29.184,70 194,56 100,64

6171 5175 Pohoštění 3.000,00 2.000,00 2.110,50 70,35 105,53


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 6

IČO: 00635880

6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně

6171 5194 Věcné dary 1.000,00 1.811,50 ******* 181,15

6171 5362 Platby daní a poplatků

6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1.000,00 238,00 ******* 23,80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6171 Činnost místní správy 554.000,00 1.066.000,00 1.066.738,35 192,55 100,07

6310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

6310 5141 Úroky vlastní 105.000,00 105.000,00 104.245,40 99,28 99,28

6310 5163 Služby peněžních ústavů 30.000,00 13.000,00 13.049,50 43,50 100,38

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 135.000,00 118.000,00 117.294,90 86,89 99,40

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 32.488,00 ******* *******

6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 36.710,00 ******* *******

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 69.198,00 ******* *******

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 6.000,00 ******* *******

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6402 Finanční vypořádání minulých let 6.000,00 ******* *******

6409 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 6.000,00 6.000,00

6409 5901 Nespecifikované rezervy 210.000,00 119.531,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 6409 Ostatní činnosti j.n. 216.000,00 125.531,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

** 3.052.000,00 3.801.281,00 3.763.909,38 123,33 99,02


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 7

IČO: 00635880

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % %

položky po změnách počátku roku RS RU

/řádku/

text r 1 2 3

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 /

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 /

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 /

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 /

Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 392.000,00 392.000,00 263.601,53 67,25 / 67,25

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 /

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 /

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 /

Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 /

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 /

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 144.000,00- 144.000,00- 144.000,00- 100,00 /100,00

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 /

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 /

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 /

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 /

Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 /

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 /

Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 /

Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 /

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 /

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 /

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 /

Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 /

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 /

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 /

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 /

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 /

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 /

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající

charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 240,00- /

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 /

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 248.000,00 248.000,00 119.361,53 48,13 / 48,13


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 8

IČO: 00635880

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % %

N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU

text r 41 42 43

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1.527.000,00 1.527.000,00 1.585.668,00 103,84 /103,84

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 854.000,00 924.000,00 905.400,85 106,02 / 97,99

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 20.000,00 /

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4040 403.000,00 1.102.281,00 1.153.479,00 286,22 /104,64

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

PŘÍJMY CELKEM 4050 2.804.000,00 3.553.281,00 3.644.547,85 129,98 /102,57

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 69.198,00 /

v tom položky:

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let

mezi krajem a obcemi 4061 /

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 /

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 /

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků

od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 /

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 /

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 170.000,00 170.000,00 /100,00

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace

od rozpočtů územmní úrovně 4120 /

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 /

*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 36.710,00 /

*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 32.488,00 /

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4170 /

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 4180 /

4229 - Ostatní investiční přijaté dotace

od rozpočtů územmní úrovně 4190 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 /

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých

z území jiného okresu 4192 /

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 /

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté

z území jiného kraje 4194 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.804.000,00 3.553.281,00 3.575.349,85 127,51 /100,62

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2.367.000,00 2.727.281,00 2.693.492,38 113,79 / 98,76

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 685.000,00 1.074.000,00 1.070.417,00 156,27 / 99,67

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

VÝDAJE CELKEM 4240 3.052.000,00 3.801.281,00 3.763.909,38 123,33 / 99,02

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 69.198,00 /

v tom položky:

5321 - Neinvestiční dotace obcím 4260 78.000,00 78.000,00 79.041,50 101,34 /101,34

5323 - Neinvestiční dotace krajům 4270 /

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným

rozpočtům územní úrovně 4280 26.000,00 37.000,00 37.994,00 146,13 /102,69

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 /


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 9

IČO: 00635880

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % %

N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU

text r 41 42 43

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

*5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 /

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 32.488,00 /

*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 36.710,00 /

5366 - Výdaje z finančního vypořádání 4321 /

minulých let mezi krajem a obcemi

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 /

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 /

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 /

6341 - Investiční transfery obcím 4360 /

6342 - Investiční transfery krajům 4370 /

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně 4380 585.000,00 585.000,00 581.417,00 99,39 / 99,39

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 /

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 /

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 11.000,00 11.000,00 11.310,00 102,82 /102,82

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté

na území jiného okresu 4422 /

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 /

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté

na území jiného kraje 4424 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3.052.000,00 3.801.281,00 3.694.711,38 121,06 / 97,20

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 248.000,00- 248.000,00- 119.361,53- 48,13 / 48,13

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 248.000,00 248.000,00 119.361,53 48,13 / 48,13

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 248.000,00 248.000,00 119.361,53 48,13 / 48,13

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 10

IČO: 00635880

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu

Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů

text r 61 62 63

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Základní běžný účet 6010 391.741,07 125.569,66 266.171,41

Vkladový výdajový účet 6020 X

Běžné účty peněžních fondů 6030 12.713,17 15.283,05 2.569,88-

Běžné účty celkem 6040 404.454,24 140.852,71 263.601,53

Bankovní účty k limitům OS 6050 X X

Příjmový účet 6060 X

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % %

řádku po změnách počátku roku RS RU

text r 71 72 73

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 /

v tom položky:

2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7091 /

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 /

4129 - Ost.neinv.přij.dotace od rozp.územ.úrovně 7110 /

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 /

4229 - Ost.inv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrovně 7130 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 /

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 /

2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 11.000,00 11.000,00 11.310,00 102,82 /102,82

v tom položky:

5321 - Neinvestiční dotace obcím 7180 /

5329 - Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 7190 11.000,00 11.000,00 11.310,00 102,82 /102,82

5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi7191 /

6341 - Investiční transfery obcím 7200 /

6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územní úr. 7210 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 /

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 /

5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným

rozpočtům územní úrovně 7240 /

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 /

6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným

rozpočtům územní úrovně 7260 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 /

v tom položky:

2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 /

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 /

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 /

4129 - Ost.neinv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrov.7320 /

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 /

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 /


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 11

IČO: 00635880

4229 - Ost.inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrov.7350 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 /

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 /

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 /

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků

od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 /

v tom položky:

5321 - Neinvestiční dotace obcím 7410 /

5323 - Neinvestiční dotace krajům 7420 /

5329 - Ost.neinvest.dotace veř.rozp.územ.úrovně 7430 /

5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 /

6341 - Investiční transfery obcím 7440 /

6342 - Investiční transfery krajům 7450 /

6349 - Ost.inv.transf.veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 /

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 /

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 /

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 /

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 /

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 /

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 /

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

VIII. Doplňující ukazatele

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od

řádku po změnách počátku roku

text r 81 82 83

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

8010

8020

8030

8040

8050

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““


Licence: D0NO ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 06082004

Zpracoval: Seidenglanzová Datum zpracování: 27.07.2005 Čas zpracování: 15h51m47s Strana: 12

IČO: 00635880

IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Účelový ČÚC Položka Výsledek od

znak počátku roku

a b c 93

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a 715 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s 479.781,00

*13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a XXXX 479.781,00

15640 Revitalizační opratření rybník Džbánov 715 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze stá 389.000,00

*15640 Revitalizační opratření rybník Džbánov XXXX 389.000,00

98193 Volby do zastupitelstev krajů 715 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl 20.000,00

*98193 Volby do zastupitelstev krajů XXXX 20.000,00

98348 Volby do Evropského parlamentu 715 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl 22.500,00

*98348 Volby do Evropského parlamentu XXXX 22.500,00

98357 Dotace oprva střechy OÚ 715 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 170.000,00

*98357 Dotace oprva střechy OÚ XXXX 170.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C e l k e m 1.081.281,00

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““


Zodpovídá: Pavel Polách

Obecní úřad

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:
Google playApp Store

 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

Bouřky v úplňku měsíce znamenají déšť dalece.