Police - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie obce


Obcí s názvem Police je na Moravě více, ale výklad tohoto místního jména není jednoznačný, nejčastěji je odvozováno od pole a od rovinatého a otevřeného, výše položeného terénu.
Polická obecní pečeť nesla znamení kolmo postaveného krojidla a radlice, pod nimiž je rostlinný stvol lnu.
V historických pramenech se objevuje nejprve k roku 1312 zdejší farní kostel sv. Mikuláše, potom k roku 1343 u Hradu Úsov obě vsi, Police i Džbánov. Kolem roku 1600 zanikla polická fara a kostel, který byl roku 1672 a znovu roku 1763 přestavován, sloužil dále jako filiální v rámci úsovské farnosti. Po třicetileté válce byla Police i se Džbánovem značně zpustošena, neboť ještě v roce 1677 tu bylo jen 20 usedlíků a pět poustek. Ve Džbánově byl mlýn a také hamr na železnou rudu, která se dolovala v okolí ještě na počátku druhé poloviny 19. století. V roce 1834 bylo přímo v Polici 56 domů a 336 obyvatel; Džbánov již tvořil její nedílnou součást.
Po roce 1848 připadla Police k soudnímu okresu Mohelnice v politickém okrese Zábřeh a přeměnila se brzy na téměř výhradně zemědělskou ves. Počátkem 20. století zde vznikla družstevní mlékárna, která byla zrušena koncem druhé světové války. V roce 1869 byla v místě zřízena samostatná škola. Po roce 1918 se poměrně dost obyvatel přiklonilo k československé církvi. Z politických stran zde měli největší vliv sociální demokraté a agrárníci. Za druhé světové války se část obyvatel podílela aktivně na protifašistickém odboji.
Po roce 1945 se zemědělský ráz ješte prohloubil, zůstal tu jen až do současnosti mlýn; několik let zde byla také pálenice. JZD bylo v obci založeno po urputném úsilí až v roce 1957; již v roce 1961 se k němu připojili družstevníci z Bezděkova, nakonec však bylo celé družstvo roku 1975 začleněno do zemědělského družstva Úsovsko se sídlem v Klopině. V současnosti je v obci hostinec a základní škola nižšího stupně, která je však uzavřena.
Nejcennější historickou památkou je filiální kostel sv. Mikuláše s gotickým jádrem a barokními přestavbami. V Polici se narodil hudební skladatel Jan Hloch (1862 až 1920).

 

Kroniky obce Police:

Kronika z let 1915 - 1956 (36.1 MB)

Kronika z let 1957 - 1982 (87.69 MB)

Kronika z let 1983 - 1992 (31.63 MB)

Kronika z let 1993 - 2018 (53.54 MB)